ALGEMENE VOORWAARDEN REGULIER BALLET
NB Algemene Voorwaarden voor Junior Ballet staan op Opens internal link in current windowdeze pagina.

Lees voor het betalen van lesgeld de Algemene Voorwaarden; door het lesgeld te betalen geef je aan in te stemmen met de Algemene Voorwaarden van Balletschool Mabel Alter zonder voorbehoud.

INSCHRIJVEN 
Nieuwe studenten kunnen zich het hele jaar door inschrijven na het volgen van een proefles. De inschrijving kan uitsluitend via e-mail na ontvangst van een uitnodiging.

OPZEGGEN
Een inschrijving blijft geldig tot het einde van het seizoen. Tussentijds opzeggen van Regulier Ballet kan 7 dagen voor de volgende periode via de email met het Opens internal link in current windowformulier.

Er bestaat geen recht op restitutie over al betaald lesgeld van de overeengekomen periode ongeacht het moment of de reden van annulering. Ook als er sprake is van overmacht, is dit voor eigen risico van de deelnemer. Aan het einde van het seizoen komt een inschrijving automatisch te vervallen.

BETALINGSTERMIJNEN & OPZEGDATA
Studenten of ouders denken er zelf aan de betaling van het lesgeld op tijd te maken. Er worden geen acceptgiro's of facturen gestuurd. Als er een betalingsherinnering moet worden gestuurd worden er administratiekosten in rekening gebracht.


1ste betaling
Betalen doe je na ontvangst van een uitnodiging
Priority Pre-sale voor studenten [info].

2de betaling
Betalen of Opzeggen voor: 25 Okt. 

3de betaling
Betalen of Opzeggen voor: 25 Dec. 

4de betaling 
Betalen of Opzeggen voor: 22 Febr. 

5de betaling 
Betalen of Opzeggen voor: 24 April

NIEUW SEIZOEN - PRIORITY INVITATION
Om je te verzekeren van een plaats in het nieuwe seizoen maak je gebruik van de Priority Invitation (uitnodiging) die je van de school ontvangt.

BETAALWIJZE
ING BANK
Wanneer je via de Bank betaald, zet als extra vermelding altijd voor- en achternaam van de student + lesuur op het afschrift.
Bij onvolledige gegevens kan de balletschool de betaling niet verwerken. 

CONTANT
Met gepast geld in een envelop met vermelding van voor- en achternaam + lesuur. Omdat er beperkt wisselgeld aanwezig is kunnen wij geen briefjes van 50 euro wisselen.

TARIEF
Het tarief vind je hier.

INCORRECT BEDRAG
Voor het verwerken van een incorrect bedrag worden administratiekosten en betalingsverkeer doorberekend. 

TE LAAT BETALEN
Deelname aan balletlessen is bij achterstallig lesgeld niet mogelijk. Bij te laat betalen of bij onvolledige gegevens bij betalingen via de Bank, wordt een herinnering verstuurd inclusief administratie kosten.

ZIEKTE of VAKANTIE
Zolang een student is ingeschreven wordt het lesgeld doorbetaald, ook in geval van ziekte, blessure of vakantie van de student. Vakanties en feestdagen zijn al verrekend in het tarief.

RESPECT 
DE SCHOOL
Respect voor schoolmateriaal, eigen spullen en spullen van anderen. 
Laat Toilet en Douche netjes achter en doe het licht uit na gebruik.

DE STUDIO 
Het is niet toegestaan het raam in de studio open zetten. Laat drinkflesjes s.v.p. niet achter in de studio.

BALLETLESSEN 
Het is niet geoorloofd nog deel te nemen aan de les wanneer deze al is begonnen, of de les eerder te verlaten.

ALGEMEEN
Het deelnemen aan balletlessen, workshops, spitzenles en andere activiteiten is op eigen verantwoordelijkheid van de student of de ouders/verzorgers. Balletschool Mabel Alter stelt zich niet aansprakelijk voor letsel en of schade tijdens of als gevolg van deelname en of het bezoeken van de school. 

TOEGANG
Het is niet toegestaan de deur open te doen wanneer er wordt aangebeld of om iemand mee naar binnen te nemen. Iedere bezoeker moet zich melden door aan te bellen, de docent zal de deur opendoen.

KLEDING & HAREN
Er is een kledingvoorschrift.

LES MISSEN
De school ontvangt graag een email bericht wanneer je ziek bent of om andere redenen niet naar de balletles kan komen. Een gemiste les inhalen is niet mogelijk.

Algemene Voorwaarden downloaden en uitprinten: Initiates file downloadClick...

Privacy Statement
Click...